Monday, March 17, 2008

Sources of English Words

Hi All,
Last week we studied the sources of words in English. In this context, find Turkish examples for the following concepts:

1) Inheritence
2) Neologisms
3) Blending
4) Acronyms
5) Creation by Shortening
6) Derivation
7) Compounding
8) Eponyms
9) Echoic words an Reduplication

P.S.Make sure that your examples are unique (no other friend of yours gives it as an example).

Good Luck,

Tuncer Can

79 comments:

Anonymous said...

3212040017 (ÇAP)

1.Inheritence :ana-anne
2.Neologisms :selpak
3.Blending :kahve+altı=kahvaltı
4.Acronyms :HAYEF
5.Creation by Shortening: e-mail
6.Derivation :göz+lük=gözlük
7.Compounding :Çanakkale
8.Eponyms : Behcet hastalığı
9.Echoic words an Reduplication :mışıl mışıl

Anonymous said...

3233050007
Lara Boşnakyan(ÇAP)

1. Inheritence: alma->elma
2. Meologisms: jilet
3. Blending: pazar+ertesi=pazartesi
4. Acronyms: IETT
5. creation by shortening: TV
6. Derivation: yaz(mak) + ı = yazı
7. Compounding: gecekondu
9. Eponyms: Mecnun olmak
9. Echoic words an redublication: şırıl şırıl , tıkır tıkır

Anonymous said...

1.Inheritance:karındaş=kardeş
2.Meologisms:Cif
3.blending:cuma+ertesi=cumartesi
4.Acronyms:TBMM
5.Creation by shortening:vs.
6.Derivation:hasta+lık=hastalık
7.Compounding:uyurgezer
8.Eponyms:fatih sultan mehmet köprüsü
9.Echoic words an reduplication:harıl harıl

3231070062

Anonymous said...

1) Inheritence:kangı->hangi
2) Neologisms:fanta
3) Blending:sütlü+aş=sütlaç
4) Acronyms:gs
5) Creation by Shortening:akü
6) Derivation:öğren+ci=öğrenci
7) Compounding:galatasaray
8) Eponyms:mevlevilik
9) Echoic words an Reduplication:gıcırdamak
#:3231070013

Anonymous said...

1.ana =anne
2.tursil
3.karnıyarık
4.odtü
5.dr.
6.sev+gi+li
7.hanımeli
8.pisagor teoremi
9.horul horul
3231070059

Anonymous said...

1)Inheretence:ki
2)Neologism:Ace
3)Blending:hasta+hane=hastane
4)Acronyms:TFF
5)Creation by shortening:Doç.
6)Derivation:oku+l=okul
7)Compounding:Çanakkale
8)Eponyms:Pascal üçgeni
9)Echoic words an reduplication:caıyr cayır

3231070017

Anonymous said...

1) Inheritence : halva - helva
2) Neologisms : canon
3) Blending : postane
4) Acronyms :AKUT
5) Creation by Shortening : sn
6) Derivation : çalış-kan-lık
7) Compounding : delibaş
8) Eponyms : pastörize etm.
9) Echoic words an Reduplication : löpçük löpçük

3231070036

Anonymous said...

1)Inheritence:edgü-eyyü-eyü-eyi-iyi.
2) Neologisms:aspirin
3) Blending:pasta+hane = pastane
4) Acronyms:TSK
5) Creation by Shortening:amfi
6) Derivation:kalem+lik- kalemlik
7) Compounding: uğurböceği
8) Eponyms: Harley - Davidson
9) Echoic words an Reduplication: patır kütür


3231070004

Anonymous said...

1- Inheritance : beğ > bey
2- Neologisms : radar
3- Blending : kayın + ana > kaynana
4- Acronyms : MEB
5- Creation by Shortening: dk
6- Derivation : tuz + luk > tuzluk
7- Compounding : deve + tabanı > devetabanı
8- Eponyms : Hewlett Packard
9- Echoic words an Reduplication: çıtır çıtır

3231070051

Anonymous said...

1)Inheritance:çavış--çavuş
2)Neologisms:Doritos
3)Blending:Konya+altı=Konyaltı
4)Acronyms:YÖK
5)Creation by Shortening:vb.
6)Derivation:seç+kin=seçkin
7)Compounding:beşiktaş
8)Eponyms:Kalaşnikov
9)Echoic words an Reduplication:vızır vızır

3231070022

Anonymous said...

1.Acun
2.Uhu
3.kahve-altı> kahvaltı
4.ISKI
5.Prof.
6.oyna(mak)> oyun
7.binbaşı
8.Öklit teoremi
9.şıkır şıkır

Anonymous said...

1.Bengü (Ölümsüzlük)
2.Vim (Ovma tozu)
3.Pazaristan (bir market ismi)
4.BOSB (Beylikdüzü Organize Sanayi Bölgesi)
5.Ağa+Bey> Abi
6.Yar(mak)> Yarık
7.Günbatımı
8.Archimed Kanunu
9.Cızz
#3231070055

Anonymous said...

1.Acun
2.Uhu
3.Ne+asıl> Nasıl
4.ISKI
5.Prof.
6.oyna(mak)> oyun
7.binbaşı
8.Öklit teoremi
9.şıkır şıkır

#3231070043

Anonymous said...

1.Yumurta (Yımırta)
2.Orkid
3.Ne+İçin> Niçin
4.ATM
5.Yar.Doç.
6.Del(mek)> Delgeç,Delik
7.Camgüzeli
8.MENDEL Kanunu
9.Çıt çıt

#3231070044

Anonymous said...

1.hamır hamur
2.nescafe
3.kayın ata kaynata
4.KYK
5.miniotobüs minibüs
6.sezmek sezgi
7.kadınbudu
8.pegasus
9.cikcik

#3231070023

Anonymous said...

1.Inheritence :ayakdaş-arkadaş
2.Neologisms :teflon
3.Blending :Kanka = Kan+kardeşi
4.Acronyms :AZAL-Azerbaijan Air Lines
5.C.B.Sh : Bakü - Badü + Kube (manası rüzgarlar şehri..arapcadan geliyor)
6.bilmekten - bilgi
7.bilgisayar
8.Forum (Eskiden Romada kamu işlerini konuşmak için halkın toplandığı alan)
9.küt küt (kalp atışları)

#3231070074

Anonymous said...

1)inheritence : dahi< kanı
2)neologisms : pritt
3)blending : pek iyi < peki
4)acronym : MIT
5)C.B.S : bk. < bakiniz
6)derivation : yırt- < yırtık
7)compounding : çekyat
8)eponyms : nergis < Narcissus
9)E.W an R. : dırdır

#3231070057

Anonymous said...

1.inheritance:acı
2.neologisms:vileda
3.blending:birbiri-biri biri
4.acronyms:öho-özel halk otobüsü
5.creating by shortening:motorsiklet-motor
6.derivation:kitap-lık
7.compounding:fenerbahçe
8.eponyms:Amerigo Vespucci-Amerika
9.echoic words an reduplication:cızbız

#3231070001

Anonymous said...

3231070021

1.Inheritence :ARTAM (Erdem)
2.Neologisms :kola(Coca-Cola)
3.Blending :Eczane(Arapça 'Ecza've Farsça 'hane'kelimelerininbirleşiminden oluşmuştur)
4.Acronyms :İBB(İstanbul Büyükşehir Belediyesi)
5.Creation by Shortening:Alb. Albay
6.Derivation :öğret+men=öğretmen
7.Compounding :günebakan
8.Eponyms : Newton (birim) kuvvet birimi (named after Sir Isaac Newton)
9.Echoic words an Reduplication :pat, küt

Anonymous said...

1)karındaş-kardeş
2)pril
3)ne haber- naber
4)PTT
5)otomobil- oto
6)eğit- + im => eğitim
7)kırıkkale
8)leyla olmak
9)pır pır
3231070033

Anonymous said...

1)alpay(alp+ay:cesur,yiğit)
2)çitos(cheetos marka cipsten alınmış)
3)otogar(otobüs+garaj)
4)diski(diyarbakır su kanalizasyon işletmeleri)
5)tel(telefon)
6)sevmek-sevgi
7)gökyüzü
8)alevilik
9)fısır fısır
3231070015

Anonymous said...

1.inheritance:hangı-hangi
2.neologisms:kosla
3.blending:kahve+altı-kahvaltı
4.acronyms:TCK-Türk Ceza Kanunu
5.creating by shortening:ltd-limited
6.derivation:ele+k-elek
7.compounding:aslanağzı
8.eponyms:Mendel kanunları
9.echoic words an reduplication:fısır fısır

3231070038

Anonymous said...

1)Inheritence:kirez-kiraz
2)Neologism:hipo-çamaşır suyu
3)Blending:kıraathane_kıraat-hane
4)Acronym:MEB-Milli Eğitim Bakanlığı
5)Creation by shortening:mah-mahalle
6)Derivation:bağlamak-bağcık
7)Compounding:büyükanne
8)Eponym:Pascal-Pascal üçgeni
9)Echoic word an redublication:şırıl şırıl
3231070003

Anonymous said...

1)hilaç- ilaç
2)polo (naneli şeker)
3)posta+hane> postane
4)iett
5)cep(cep telefonu)
6)koş- + u > koşu
7)yanardöner
8)Ohm kanunu
9)fokur fokur
3231070069

Anonymous said...

1.Inheritence:adabımuaşeret.
2.Neologisms:converse.
3.Blending:ne+asıl=nasıl.
4.Acronyms:YDS.
5.Creation by shortening:web.
6.Derivation:bonkör+lük.
7.Compounding:Akşehir.
8.Eponyms:Sabetaizm.
9.Echoic words an Reduplication:fısıltı.

Anonymous said...

1.adabımuaşeret.
2.converse.
3.ne+asıl=nasıl.
4.YDS.
5.web.
6.bonkör+lük.
7.Akşehir.
8.Sabetaizm.
9.fısıltı.
3231070049

ahmet said...

1)inheritence:kayun-kayın
2)blending:ipin ucu-ipucu
3)acromym:aşti
4)creation bi shortening:hakder
5)derivation:benin-benzemek
6)compounding:üst teğmen-üsteğmen
7)eponym:avagadro sayısı
8)echoic word:yiv yiv
9)neologism:sarelle
3231070006

Anonymous said...

1.tö-tön-dön-döngü
2.mintak
3.akbil
4.İSMEK
5.prof.
6.barış-cıl>barışçıl
7.ateşböceği
8.grev
9.gürül gürül

#3231070016

Anonymous said...

Dear Tuncer Can,
I can't publish my comment. ıs there any problem in the website? or is there a problem about written characters in my comment?
thanks for your interest.

Anonymous said...

1) Inheritence: yavız - yavuz
2) Neologisms: permatik
3) Blending: bilezik (bilek+yüzük)
4) Acronyms: TCDD
5) Creation by Shortening: sk.(sokak)
6) Derivation: öl(mek)-ölüm-ölümcül
7) Compounding: Adapazarı
8) Eponyms:
9) Echoic words an Reduplication: üfül üfül


3231070070

Anonymous said...

1)Inheritence:onur>honneur
2) Neologisms:kalebodur
3) Blending:s�tla�s�tl�a�
4) Acronyms:OGS
5) Creation by Shortening:Opr.(operat�r)
6) Derivation:ya�-a-nt�ya�ant�7) Compounding:Edirnekap�8) Eponyms:zepplin(named after Kont Von Zepplin)
9)Echoic words an Reduplication:k�k�r k�k�r

#3231070002

Anonymous said...

#3231070002

1)onur>honneur
2)kalebodur
3)sutlac
4)OGS
5)Opr.(operator)
6)yas-a-nti>yasanti
7)Edirnekapi
8)zepplin(named after Kont Von Zepplin)
9)kikir kikir

Anonymous said...

1)tengri-tanrı
2)sana
3)ne oldu-noldu
4)THY
5)cad-cadde
6)karar+lı=kararlı
7)ATATÜRK
8)mercedes
9)gümbür gümbür

#3231070050

Anonymous said...

1:aba-abla
2:ace
3:dersane(ders-hane)
4:KGS(kartlı geçiş sistemi
5:mah(mahalle)
6:karartı kararat-(mak)
7:namlıkışla
8:mecnun olmak
9:tıkır tıkır

#:3231070032

Anonymous said...

1) inheritance: ınanmak-inanmak
2) neologism:omomatik
3) blending:hastane( hasta+hane)
4) Acronyms:FB( fenerbahce)
5) Creation by Shortening:no( numara)
6) Derivation:türe+t+il+miş(türetilmiş)
7) Compounding:hanımeli
8) Eponyms:ford(henry ford)
9) Echoic words an Reduplication:püfür püfür,fokur fokur

#:3231070010

Anonymous said...

1.gen
2.çiti
3.ne olur-nolur
4.KBB(kulak burun boğaz)
5.syf
6.göz-al--güzel
7.ana+okul-anaokulu
8.boycott
9.şıp şıp

Anonymous said...

1.gen
2.çiti
3.ne olur-nolur
4.KBB(kulak burun boğaz)
5.syf
6.göz-al--güzel
7.ana+okul-anaokulu
8.boycott
9.şıp şıp

3231070031

Anonymous said...

3231070007 GAMZE EKMEKÇİOĞLU
inheritance:ağabey-abi
neologism:cif
blending:ne haber-naber
acronyms:ADD,ÇYDD,İ.Ü
creatiıon by shortening:net
derivation:sev(mek)-gi-li
conpounding:Sultanahmet,Kırşehir
eponyms:..
echoic words an Reduplication:pır pır,horul horul,şırıl şırıl,küt pat çat

Anonymous said...

Dear Mr.Can
I like to write my homework to my languge :), but If have any problem you can say to me and I'll make my homework again...
1.ma,ma-le,ma-ma,ma-ika(maika)
2.Deva
3.kakvo-kvo
4.M-tel
5.pod.(podatel)
6.lüb-(ya)-im(a)
7.Byalareka
8.staçka
9.şepneşkom,pristıpvayki

#3231060077

Anonymous said...

1)Inheritence
ex)ana-anne
2)Neologisms
ex)shell(autogas sation)
3)Blending
ex)otogar(otobüs+garaj),
dokunmatik(dokunmak+tik)
4)Acronyms
ex)T.C., TBMM, İETT, PTT etc.
5)Creation by Shortening
ex)vb., mah., cad., sok., apt. etc.
6)Derivation
ex)kitap->kitaplık, kitapçı
7)Compounding
ex)kırıkkale(kırık+kale)
cumartesi(cuma+ertesi)
8)Eponyms
ex)İskender
9)Echoic words an reduplication
ex)miav(of cats)
hav hav(of dogs)
vay vay (of surprising or amazing)

I did really do my self :)
#3231070065

Anonymous said...

3231070029
1) Inheritence- kaygı
2) Neologisms-hacışakir
3) Blending-ne+için-niçin
4) Acronyms-YTL
5) Creation by Shortening-cep
6) Derivation-son sonsuz sonsuzluk
7) Compounding-anadolu
8) Eponyms-adem elması
9) Echoic words an Reduplication- pat küt

Anonymous said...

inheritance= ortun yol- orta yol
neologizm= derbi
blending= tophane
acronyms= teiaş
creation by shortening= i.d.
derivation= kitaplık
compounding= çekyat
eponym= nokia
echoic words= gümbür gümbür
(3231070052)

Anonymous said...

3231070054
1)inheritence :şışman-şişman
2) Neologisms: fanta
3) Blending:bu-ile böyle
4) Acronyms: tc z.i.m.k.b. a.ö.l(Türkiye Cumhuriyeti Zonguldak Istanbul menkul kıymetler borsası anadolu öğretmen lisesi)
5) Creation by Shortening:eğit-sen(eğitim sendikası)
6) Derivation: su-suz-luk susuzluk
7) Compounding:hisarüstü
8) Eponyms:aphrodisiac(from the greek goddess of love and beauty,aphrodite.
9) Echoic words:çıt çıt

Anonymous said...

1.inheretence: kalp
2.neologism: aygaz
3.blending: hayrabolu
4.acronyms: ç.e.v. (çağdaş eğitim vakfı)
5.creation by shortening: k.y.k. (kredi yurtlar kurumu)
6.derivation: ek-il-miş
7.compounding: boğaziçi
8.eponyms: adidas (adi dastern)
9.echoic words: vıcık vıcık

Anonymous said...

3231070035
1.kalp
2.aygaz
3.hayra-bolu
4.ç.e.v.(çağdaş eğitim vakfı)
5.k.y.k (kredi ve yurtlar kurumu)
6.ek-il.miş
7.boğaziçi
8.adidas (adi dastern)
9. vıcık vıcık

Anonymous said...

1.inheretence: şışman-şişman
2.neologisms: :S ana
3.blending: bu ile-böyle
4.acronyms: t.s.e.
5.creation by shortening: PC
6.derivation: gör-gü görgü
7.compounding: biçerdöver
8.eponyms: parady kanunları
9.echoic words: takır tukur

Anonymous said...

3231070011
1.şışman-şişmnan
2. :s ana
3.bu ile-böyle
4.t.s.e
5.PC
6.gör-gü görgü
7.biçerdöver
8.parady kanunları
9.takır tukur

Anonymous said...

1.inheretence: yigirmi-yirmi
2.neologism: pimapen
3.blending: kaplu bağa-kaplumbağa
4.acronyms: ido
5.creation by shortening: av. avukat
6.derivation: kış-kış lık
7.compounding: devekuşu
8.eponyms: down sendromu
9.E.W. anR.: gırgır

3231070071

Anonymous said...

1.ağabey
2.efes
3.ne asıl-nasıl
4.iuf(istanbul üniversitesi forumu)
5.msj
6.yatmak-yatak
7.babanne
8.fatih sultan mehemet köprüsü
9.mışıl mışıl

3231070047

Anonymous said...

#3231070042 inheritence :kadgu/kayğu/kaygu/kaygı
2.Neologisms :fenomen
3.Blending :mide+nuaz=maydanoz
4.Acronyms :TUBİTAK
5.Creation by Shortening:cd
6.Derivation :süz+geç,süzgeç
7.Compounding :başvurmak
8.Eponyms : Romulus(is the eponym of Rome)
9.Echoic words an Reduplication :horlamak

Anonymous said...

3231070014
1) Inheritence:müşkülpesent,
2) Neologisms:panthene
3) Blending:kütüp+hane=kütüphane,doğum+hane=doğumhane
4) Acronyms:TT(Türk Telekom),ADSL
5) Creation by Shortening:uz=uzman,prof
6) Derivation:kitap+lık=kitaplık,sabun+luk=sabunluk
7) Compounding:hanımeli
8) Eponyms:Bermuda Şeytan Üçgeni
9) Echoic words an Reduplication:şırıl şırıl,horul horul

Anonymous said...

slm

Anonymous said...

slm

Anonymous said...

1.EDGÜ-EYİ-İYİ
2.OMO
3.SÜTLÜ-AŞ=SÜTLAÇ
4.PTT
5.GÖNDEREN=GÖN.
6.MUM-MUMLUK
7.BİÇERDÖVER
8.PİRİ REİS DÜNYA HARİTASI
9.PIR PIR
3231070046

Anonymous said...

323070072 Selda Ertugrul
1.İnheritance:Kutadgu/Kutlu
2.Neologismus:dipfriz
3.Blending:şu-ile/şöyle
4.Acronym:Unicef
5.Creatıion by Shortening:informasyon/info
6.Derivation:kalem-lik
7.Compounding:Cumartesi
8.Eponyms:vodka
9.Echoic words:kıpır kıpır

Anonymous said...

3231070026 Esra Çakaz
1.İnheritance:Bilig/Bilgi
2.Neologismus:Uhu (Yapıstırcı)
3.Blending:ne-haber/naber
4.Acronym:AÇEV
5.Creation by Shortening:USB/Universal serial bus
6.Derivation:Söz-lük
7.Compounding:rumeli
8:Eponyms:Thales bağıntı
9.Echoic words: pıtır pıtır

Anonymous said...

3231070037
1.dakı-dahi
2.nescafe
3.kahve-altı/kahvaltı
4.AÖS(atatürk öğrenci sitesi)
5.BIOS(basic input output system)
6.yürü-yüş
7.Erdoğan
8.Hammurabi kanunları
9.gürül gürül

Anonymous said...

1) Inheritence:men-ben
2) Neologisms:tursil
3) Blending:Lahm:et acun:hamur lahmacun
4) Acronyms:sos(save our souls)
5) Creation by Shortening:chick
6) Derivation:yaz:yazlık
7) Compounding:sarıyer
8) Eponyms:Gaus yöntemi
9) Echoic words an Reduplication:şıkır şıkır
3231070053

Anonymous said...

3231070019 mehmet KARAMAN
1.inheritance:neçe-nice
2.neologisms:nike
3.blending:nerede-nerde
4.acronym:meb
5.creation by shortening:ido
6.derivation:kitap-lık
7.compounding:meyhane
8.eponyms:ülker-ali ülker the manager of ülker company-
9.echoic:şırıl şırıl,bomba

Anonymous said...

1)inheritence:ilimon>limon
2)neologism:nataşa(sorry)
3)blending:tunç eli>tunceli
4)acronyms:DTCF
5)creation by shortening:adidas
6)derivation:iç-er-ik-li
7)compounding:kasımpaşa
8)eponyms:menelaus teoremi
9)echoic words and reduplication:tartaklamak
#3231070006

Anonymous said...

1)haşmetlü>haşmetli
2)pinokyoculuk
3)bu arada>burada
4)tck
5)KATÜ
6))yaz-ar
7)kadıköy
8)pi sayısı
9)hırıldamak

Anonymous said...

1)haşmetlü>haşmetli
2)pinokyoculuk
3)bu arada>burada
4)TCK
5)KATÜ
6)yaz-ar
7)kadıköy
8)pi sayısı
9)hırıldamak
#3231070045

Anonymous said...

1) Inheritence:ıldız-yıldız
2) Neologisms:Halley
3) Blending:o ise- oysa
4) Acronyms:TUSİAD
5) Creation by Shortening:prof
6) Derivation: gün- günlük-gündelik
7) Compounding:rasathane
8) Eponyms:stockholm sendromu
9) Echoic words an Reduplication: foşur foşur
3231070024

Anonymous said...

1)inheritence:örenek=örnek,yavız=yavuz
2)neologism:pril
3)blending:sütlü aş=sütlaç
4)acronyms:İDO,KKTC,www
5)creation by shortening:RAM
6)derivation:çöp+çü=çöpçü
7)compounding:hanımeli
8)eponyms:quantum fiziği,Archimet kanunu
9)echoic words and reduplication:şıp şıp
#3231070039

Anonymous said...

1.Inheritence :ocak
2.Neologisms :selpak
3.Blending :cumartesi cuma ertesi
4.Acronyms :TSK
5.Creation by Shortening:yrd.doç.
6.Derivation :askılık as.kı.lık
7.Compounding :çiftetelli
8.Eponyms : sandviç
9.Echoic words an Reduplication:şırıl şırıl
3231060039 m.u(2.sınıf)

Anonymous said...

1.Inheritence :türük>türk
2.Neologisms :nemrutluk
3.Blending :şu arada>şurada
4.Acronyms :SSK
5.Creation by Shortening:YARSAV
6.Derivation :Samanlık
7.Compounding :nazlıcan
8.Eponyms : america(vespuçi)
9.Echoic words an Reduplication:hav hav
3231070045

Anonymous said...

1.Inheritence :içün>için
2.Neologisms :firavunluk yapmak
3.Blending :ne diye >niye
4.Acronyms :SSGSS
5.Creation by Shortening:YÖS
6.Derivation :atış
7.Compounding :bedirhan
8.Eponyms : july(Julio sezar)
9.Echoic words an Reduplication:buram buram

3231070006

Anonymous said...

1.Inheritence :ortun yol>orta yol
2.Neologisms :pegasus
3.Blending :siyah bent>siyabent
4.Acronyms :MKYK
5.Creation by Shortening:TESEV
6.Derivation :yan-ak>yanak
7.Compounding :iriyarı
8.Eponyms :kelvin
9.Echoic words an Reduplication:fısıldamak

#3231070006

ilhamsagheb said...

1-ogul,ana,azik
2-casio,sony,vestel
3-ne icin (nicin) su ile (suyla)
4-mgk
5-tocev
6-sev-gi-siz,kat-ik-siz
7-kahpefelek,kocakari
8-oklit bagintisi,pisagor teoremi
9-katir kutur,tak tak,civil civil
3231060070

Anonymous said...

1.Inheritence :yavrı>yavru
2.Neologisms :molotof kokteyli
3.Blending :diyar-ı bekir>dıyarbakır
4.Acronyms :HTML
5.Creation by Shortening:ANKA
6.Derivation :kaynakça
7.Compounding :ishakkuşu
8.Eponyms :celcius
9.Echoic words an Reduplication:(ağaç yapraklarının)hemheme(si)

Anonymous said...

1.Inheritence :yavrı>yavru
2.Neologisms :molotof kokteyli
3.Blending :diyar-ı bekir>dıyarbakır
4.Acronyms :HTML
5.Creation by Shortening:ANKA
6.Derivation :kaynakça
7.Compounding :ishakkuşu
8.Eponyms :celcius
9.Echoic words an Reduplication:(ağaç yapraklarının)hemheme(si)

April 19, 2008 3:15 AM

#3231070006

Anonymous said...

1.Inheritence :türük=türk
2.Neologisms :selpak
3.Blending :kahve+altı=kahvaltı
4.Acronyms :HAYEF,İSKİ
5.Creation by Shortening: e-mail,prof.
6.Derivation :çay-dan-lık
7.Compounding :eskişehir
8.Eponyms : piaget kuramı
9.Echoic words an Reduplication :mışıl mışıl
3231060020

Anonymous said...

1.Inheritence :tulipa(farsian)>tulipan>tulipe>tulip(lale)=tülbent
2.Neologisms :erasmus
3.Blending :sarı-armak>sararmak
4.Acronyms :TCDD
5.Creation by Shortening:TÜRSAK
6.Derivation :bat-ak-lık
7.Compounding :otokritik
8.Eponyms :fahrenayt
9.Echoic words an Reduplication :cızırtılı^#3231070006

Anonymous said...

1.İnheretence :aba(ana,baba),abala(abla)
2.Neologisms :bizim yag
3.Blending :birbiri(biri biri)
4.Acronyms :gap
5.Creation by Shortening:ecz.(eczane),cad.
6.Derivation :elçi
7.Compounding :dereotu,beştaş
8.Eponyms :linç etmek,fransız kalmak,silüet
9.Echoic words an Reduplication :zıp zıp

Anonymous said...

1.İnheretence :aba(ana,baba),abala(abla)
2.Neologisms :bizim yag
3.Blending :birbiri(biri biri)
4.Acronyms :gap
5.Creation by Shortening:ecz.(eczane),cad.
6.Derivation :elçi
7.Compounding :dereotu,beştaş
8.Eponyms :linç etmek,fransız kalmak,silüet
9.Echoic words an Reduplication :zıp zıp-3231070025

Anonymous said...

1.İnheretence:övke>öbke>öfke
2.Neologisms :miroğlu
3.Blending :ileri-lemek>ilerlemek
4.Acronyms :TRT
5.Creation by Shortening:İGDAŞ
6.Derivation :bil-in-ç>bilinç
7.Compounding :karakol
8.Eponyms :reaumur
9.Echoic words an Reduplication:ılgıt ılgıt
#3231070006

Anonymous said...

1.İnheretence:minmek>binmek
2.Neologisms :jakoben
3.Blending :şu arada>şurada
4.Acronyms :AGHDER
5.Creation by Shortening:DİŞTİ
6.Derivation :yaşlılık
7.Compounding :köknar
8.Eponyms :mozole(mausoleum-maussolos)
9.Echoic words an Reduplication:ışıl ışıl
#3231070006

Anonymous said...

Anonymous said...
1.İnheretence:bürek>börek
2.Neologisms :poliyanacılık
3.Blending :n'oldu
4.Acronyms :MYK
5.Creation by Shortening:ESHOT
6.Derivation :türevli
7.Compounding :şulefeşan
8.Eponyms :penny(keman)
9.Echoic words an Reduplication:siyim siyim
#3231070006

Anonymous said...

1.Inheritance:karındaş-kardaş-kardeş
2.Neologisms:selpak
3.Blending:kahve-altı kahvaltı
4.Acronym:YÖK
5.Creation by Shortening:Numara :no
6.DERİVATİON:gül(mek)-gülünç
7.COMPOUNDING:kara-hisar
8.EPONONYMS:zippo
9.ECHOIC WORDS AND REDUPLICATION:horul horul

3231060042